SKR: Fler regioner ser över ersättningen till nätläkarnaFeedzy

Ersättningssystemet i primärvården bygger på att vanliga vårdcentraler får en klumpsumma baserat på hur många patienter de har. Det ska enligt Patrik Sundström, programansvarig för ehälsa på SKR, stimulera nya smarta arbetssätt och att man hjälper sina patienter att hålla sig friska. 

”Ersättningssystemet för utomlänsvården bygger inte på den typen av kapitering som det heter. Den handlar om att man får betalt per besök, vilket ger en annan incitamentsstruktur”, säger han. 

Läs mer: Västra Götaland drar in ersättning till nätläkare: ”Hämmar möjligheterna”

Det finns enligt honom ett behov av att tydligare integrera det digitala utbudet in den traditionella sjukvården. På så sätt ska patienterna få större kontinuitet i vården oavsett om besöken sker fysiskt eller om de sker digitalt. 

”Det är väldigt viktigt att hela hälso- och sjukvårdssystemet utvecklas inom digitaliseringen.”

Grundutmaningen handlar enligt honom om hur nya tekniker och nya arbetssätt kan integreras i befintliga strukturer. 

”Vi måste göra det på ett sätt som gör att vi kan värna principer om att vård ska ges efter behov och att den ska vara kostnadseffektiv och kunna kvalitetssäkras och utvecklas.”

Hur ser du på möjligheterna för Västra Götalandsregionerna att sluta betala ersättning för digital utomlänsvård?

”Alla regioner är överrens om att dagens situation inte är ändamålsenlig. Det görs redan ett regiongemensamt arbete inom ramen för SKR för att mejsla ut ett långsiktigt hållbart alternativ, där den digitala vården integreras med övrig hälso- och sjukvård. I det arbetet ingår att se över hur utomlänsersättning skulle kunna utformas i framtiden.”

Beslutet från VGR ändrar enligt, Patrik Sundström, inte inriktningen för det arbetet. 

Läs mer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *