Hunt for Virus Variants Looks to Ramp Up in New York Labs

Labs in New York at ramping up genome sequencing of positive Covid-19 samples to determine how widespread variants of the coronavirus might be.

Läs mer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *