Så kan EU vända den negativa plasttrenden

För att lösa den negativa plasttrenden i EU krävs smartare plastanvändning, ökad cirkularitet och en kraftigt ökad användning av förnybara råvaror. Den europeiska miljöbyrån efterfrågar en cirkulär plastekonomi.

Läs mer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *